Bli medlem i föreningen

Betala in medlemsavgiften på 200 kr till vårt bankkonto och avge ditt namn

Clearingnummer:  8480-6
Kontonummer: 7214 30 74859
Bank: Swedbank