Program

Program för hösten 2023
Detta verksamhetsår kommer mötena hållas på onsdagar
11/10 Extra årsmöte med anledning av fyllnadsval i ABF:s lokal på Badhusgatan. Notera att dagen är en onsdag och inte en torsdag som vanligt. Styrelsen har förberett en kandidat.
Efter formalian ges tillfälle att köpa, sälja och byta mynt och annat.

Övriga datum för verksamhetsåret är 11/10, 8/11, 13/12, 10/1, 7/2, 6/3, 10,/4, 15/5.