Program

Program för hösten 2023
Detta verksamhetsår kommer mötena hållas på onsdagar

8/11 Lars håller ett föredrag om romerska mynt.
13/12 Roger och Hans talar om kvalitet. Ta med material för bedömning.
10/1 Lagge håller föredrag om kopparmynt.
7/2 Del 2 av hur man kvalitetsbedömer mynt och sedlar. Tag med eget material och kataloger.
24/2 Myntmässa i Östra Tollstad.
6/3 Bosse Gunnarsson håller föredraget "York, Lund och myntmästaren Asketill"
10/4 Årsmöte.
15/5 Mer om kvalitetsbedömning. Vi kommer visa utländska mynt i andra metaller än vad vi är vana vid. Tag med objekt ni vill ha bedömda. Utöver detta håller vi en köp- och säljkväll. Medtag material att sälja och lista på objekt att köpa.